Kontakt

Koordynator regionalny akcji charytatywnej:
Grażyna Konieczna
e-mail: grazyna.konieczna(a)gmail.com
Tel.606-717-646

"Gwiazdkowa Niespodzianka"


Szanowni Państwo


Gwiazdkowa Niespodzianka jest częścią światowego przedsięwzięcia o nazwie Operation Christmas Child zainicjowanego przez organizację Samaritans Purse (www.samaritanspurse.org).
W Polsce akcja ta rozwija się już od kilkunastu lat. Ma ona na celu przekonanie dzieci
z ubogich rodzin, że nie zostały zapomniane i są równie cenne i ważne jak każde inne dziecko. Pragniemy aby miłość Boża, która pobudza nasze serca do ofiarności, została przekazana dzieciom w symbolicznej postaci prezentów.

W poprzednich latach współpracowaliśmy m.in. z MOPS, Pogotowiem Opiekuńczym przy ul. Rajskiej podlegającym pod Fundację R. Mayera, Radą Dzielnicy I i IV, oraz  Fundacją Chewra. Wśród podopiecznych tych instytucji rozdaliśmy ponad tysiąc świątecznych paczek.

W tym roku współdziałając z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Dobroczynnego Betlejem, KZ Betlejem, Wspólnoty Emmanuel oraz współpracując z gminą Sułkowice, obdarowaliśmy wiele dzieci w wieku 3-13 lat.

Zbroja Boża 2015

Dzień dziecka w Inwałdzie 2014

Sułkowice 2014

Gwiazdkowa Niespodzianka 2013

Mikołaj w Domu Kultury

"Gwiazdkowa Mikołajowa" w obiektywie

Dzień dziecka 2012

www.sulkowice.pl

Ponieważ chcemy aby dzieci zapamiętały, że jest to ich święto, każde nasze spotkanie zawierało dedykowany im bogaty program artystyczny.

Wiele osób w Polsce jest wrażliwych na problematykę przeciwdziałania ubóstwu. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do firm i osób prywatnych o przekazywanie pomocy na rzecz Gwiazdkowej Niespodzianki. 

Wspólnie pomóżmy uwierzyć dzieciom, że są ludzie o otwartym sercu, wyciągający przyjazną dłoń i nie jest to dłoń pusta...

Koordynator regionalny akcji: Grażyna Konieczna
Tel. 606-717-646
e-mail:grazyna.konieczna(a)gmail.com
, http://gwiazdkowaniespodzianka.org