Podziekowania

Gorące podziękowania składamy Panu Bogu za możliwość doświadczania Jego miłości i prowadzenia każdego dnia. Wierzymy, że poprzez Ducha Świętego działa w sercach ludzi i otwiera je na pomoc potrzebującym. Łączy nas przekonanie, że najcenniejszym darem jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, które nie pozwala nam pozostać obojętnymi i bezczynnymi. 

W bieżącym roku mieliśmy możliwość dzielenia się naszą radością z dziećmi
z terenu gminy Sułkowice dzięki zaangażowaniu Pani Danuty Sołtys, która dotarła do tamtejszych rodzin i podjęła się koordynacji lokalnych działań.  Imprezy odbywały się w Hali Sportowej Gimnazjum w Sułkowicach, która została nam udostępniona przez Panią dyr Stefanię Pilch, zaś gościła nas Pani Dorota Małek - Moskal.

Szczególne wyrazy uznania kierujemy pod adresem Pana Burmistrza Piotra Pułki, który nie tylko wykazał swoją życzliwość i zainteresowanie, ale również wraz
z dziećmi brał udział w konkursach, zrzekając się swojej nagrody na rzecz innych uczestników. 

Jesteśmy wdzięczni za pomoc kikudziesięcioosobowej grupie wolontariuszy, w tym m.in. grupie młodzieży z KZ Betlejem, która przygotowała spektakl dla dzieci w reżyserii Barbary Dąbrowskiej. Kolejne podziękowania kierujemy do Agnieszki Cichon, która zaplanowała gry zespołowe i czuwała nad ich przebiegiem. Należy wspomnieć również o tych, których nie było widać -
o osobach, które modliły się za "Gwiazdkową Niespodziankę", przygotowywały paczki, służyły transportem, lub były darczyńcami, czy to w formie rzeczowej (prezentów, zabawek), czy też przekazując pieniądze, za które mogliśmy zakupić artykuły niezbędne dla rodzin
w potrzebie.

Szczególnego wsparcia w tym roku udzielili nam:

KZ Betlejem
Wspólnota Emmanuel
Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem
Urząd Miejski w Sułkowicach
Gimnazjum w Sułkowicach
Oral-B
Park Miniatur
Fundacja Mimo Wszystko
Miedzynarodowy Zwiazek Gedeonitów
Eurocom Studio
Gabinet Stomatologiczny A. Fior

Koordynator regionalny Akcji Charytatywnej:
Grażyna Konieczna

e-mail:
grazyna.konieczna(a)gmail.com